LT
EN
Finansų konsultantas
FINANSŲ VALDYMO PASLAUGOS
  • Atliekame įmonių finansinį veiklos įvertinimą.

        Įmonėje esanti sukaupta informacija turi būti objektyviai įvertinta, nes tik tokiu būdu galima priimti tikslius ir optimalius valdymo sprendimus bei išlikti konkurencingiems rinkoje. Finansinė analizė yra vienas iš objektyviausių būdų tinkamai įvertinti informaciją, ir tai yra jos didžiausia reikšmė bei privalumas. Finansinės analizės tikslas – kvalifikuotai įvertinti finansinę būklę ir pateikti pagrįstas, objektyvias išvadas, padedant įmonių vadovams didinti veiklos efektyvumą.
       Mes atliksime palyginamąją finansinių santykinių rodiklių analizę su šakos arba įmonės konkurentės rodikliais.Taip pat galime atlikti veiklos pardavimų, sąnaudų, išteklių analizę. Be to, nagrinėjamos įmonės balanso, pelno (nuostolių) ir pinigų srautų ataskaitos, remiantis horizontaliosios ir vertikaliosios analizės metodais.

  • Konsultuojame gyventojus asmeninio biudžeto planavimo klausimais.

     Biudžeto pagrindų supratimas gali padėti planuoti ateitį - užsitikrint tokį gyvenimo būdą, kokio norima: gyventi nuosave name, važinėti mašina ar investuoti. Keletas pagrindinių principų, kaip išmintingai valdyti savo pinigus šiandien ir rytoj (pagal Brook, S.):
      a)  pradėti domėtis savo pajamomis;
      b)  žinoti savo išlaidų formas ir įpročius;
      c)  parengti pirkimų ir taupymo planą;
      d)  nustatyti tikslus ir prioritetus.
   Biudžetas - tai ne tik puiki drausminanti priemonė, bet ir galimybė racionaliau paskirstyti savo gautas pajamas. Išlaidų plano sudarymo tikslas - sukaupti reikiamą santaupų sumą.
     Mes pasidalinsime savo žiniomis ir patirtimi kaip parengti, kontroliuoti ir koreguoti savo asmeninį biudžetą, kad būtų pasiekti jūsų užsibrėžti tikslai.      

 

© 2021 Finansų konsultantas
Sprendimas: Interateitis